KOHTEENSUOJAUS

Kohteensuojausharjoittelussa käydään läpi kohteen suojauksen eri elementtejä.

Kohteen eristämisen ja tarkastamisen, kehäsuojauksen periaatteet, kulunvalvontapaikan perustaminen, tilapäisen kulunvalvontapaikan perustaminen, tilapaisvälineiden käyttö,  toiminta kulunvalvonta paikalla.

Asioita harjoitellaan vuosittain niin teoria kuin käytännön harjottelulla.

kohteensuojaus
kulunvalvonta